top of page

De initiatiefnemers van het Dîner en Blanc Nederland kiezen er voor zich niet bekend te maken. Er vindt geen woordvoering plaats door wie dan ook.

bottom of page