© 2019 Dîner en Blanc Nederland

'Passer une soirée hors de l'ordinaire à pique-niquer avec ses amis d'amis, dans un cadre urbain, chic et majestueux’

De initiatiefnemers van het Dîner en Blanc Nederland kiezen er voor zich niet bekend te maken. Er vindt geen woordvoering plaats door wie dan ook.