De initiatiefnemers van het Dîner en Blanc Nederland kiezen er voor zich niet bekend te maken. Er vindt geen woordvoering plaats door wie dan ook.

© 2019 Dîner en Blanc Nederland

'Passer une soirée hors de l'ordinaire à pique-niquer avec ses amis d'amis, dans un cadre urbain, chic et majestueux’