De initiatiefnemers van het Dîner en Blanc Nederland kiezen er voor zich niet bekend te maken. Er vindt geen woordvoering plaats door wie dan ook.